Weë zunt de Streupers?

Besjtuur,        Onderscheidingen

Carnavalsvereniging “de Streupers” is in 1954 in café Bus oppe Egge in Broenssem opgerich. Vuur de naam “Streupers” woeërd gekoaze, omdat doeër dees club van vrunj jieëder weekend de cafés en danszale “aafgesjtreupt” woeërt, de dansorkeste en de vrouwluuj achternoa. Aan ’t inj van de joare zestig, verhoesde de vereniging noa ´t gemeensjapshoes “Open Huis” in Broenssem-Noord. Teëge ’t inj van de joare 70 woeërd de definitieve narretempel gevonge in “D’r Brikke Oave” geleëge aan der Linjeplei in het centrum va Broenssem. C.V. de Streupers makt deel oet van de Karnevalsroad Broenssem, deë oet veer vereniginge besjteet. Die veer vereniginge lieëvere om de buurt d’r Sjtadsprins va Broenssem. Dat betekent dat de Streupers om de veer joar d’r Sjtadsprins van Broenssem moge proclamere. En ’t toeval wilt, dat dat joar ooch nog ´n sjrikkeljoar is. In de joare tusje twieë sjtadsprinse heët de vereniging gene prins. Toch is zie ooch in die joare actief binnen ’t vasteloavesgebuëre. Zoeë organiseert de vereniging jieëder joar ’n groeët Buutefestival, in ’t weekend vuur d’r vasteloavend, in “D’r Brikke Oave”. Dat Buutefestival wurd versjpreid uëver twieë oavende, d’r vriedig en d’r zoaterdig. Op zoeëne oavend treë zon 5 buutereedners op, die weëre afgewisseld mit zang en dans. Dees oavende zint jieëder joar oeëtverkoch!Doa neëve bie numt de vereniging deel aan alle plaatsjelikke vasteloavends activiteite die weëre georganiseerd doeër de Karnevalsroad Broenssem. Op oëtnuëdiging weëre diverse recepties van angere, bevrunde, vereniginge bezoch en loestert de vereniging gala oavende in de ganze regio op mit dans en meziek. Ooch is de vereniging lid van de Federatie Euregionale Gardes (FEG). Zie bezeukt dan ooch jieëder joar ’t gardetreffe, Woe zie zich names ozze parelsjtad Broenssem van de biste kantj lieët zieë. De vereniging is, in de persoon van Rob Bindels, de groeëte initiator achter dees gardetreffes! Die gardetreffes vinge jieëder joar urges angesj plaatsj. Zoeë is de vereniging al in Mestreech, Eupen op ’t Bels. Gelean, Remunj, Vols, Düren (D), Mönchengladbach en Kirchrao geweë.  En 4 kieër (1994, 1995, 2000 en 2010) in Broenssem zelf. Kortom, ´n vereniging vuur jonk en oud, mansluuj en vrouwluuj: Vasteloavend, vuur jieëderee get!

Carnavalsvereniging “de Streupers” is in 1954 in café Bus op de Egge in Brunssum opgericht. Voor de naam “Streupers” werd gekozen vanwege het feit dat deze vriendenclub elk weekend de cafés en dancings “afstreupten”, de dansorkesten en de vrouwen achterna. Eind 60-er jaren verhuisde de vereniging naar het gemeenschapshuis “Open Huis” in Brunssum - Noord, waarna eind jaren 70 hun definitieve verblijfplaats “D'r Brikke Oave' aan het Lindeplein in het Brunssumse centrum werd. CV. de Streupers maakt deel uit van de Karnavalsraod Broenssem als 1 van de 4 Brunssumse verenigingen. Deze verenigingen leveren per toerbeurt de Stadsprins van Brunssum. Dat wil zeggen dat de Streupers om de 4 jaar de Stadsprins van Brunssum mag leveren. En dat is toevallig ook nog het schrikkeljaar. In de jaren tussen twee stadprinsen heeft de vereniging géén prins. Toch is zij ook in deze jaren zeer actief in het carnavalsgebeuren. Zo organiseert zij elk jaar een groot Buuttefestival, in het weekend vóór carnaval, in de “D’r Brikke Oave” verspreid over 2 avonden. Tijdens deze avonden treden een 5-tal buutereedners op, afgewisseld door zang en dans. Deze avonden zijn steevast uitverkocht. Verder neemt de vereniging deel aan alle plaatselijke carnavalsactiviteiten die georganiseerd worden door de Karnavalsraod Broensem; bezoekt zij op uitnodiging talrijke recepties van bevriende verenigingen en luistert zij gala avonden op in de gehele regio met dans en muziek. Daarnaast is de vereniging lid van de Federatie Euregionale Gardes (FEG). Zij bezoekt dan ook ieder jaar het gardetreffen waar zij zich namens onze parelstad Brunssum van haar beste kant laat zien. De vereniging is, in de persoon van Rob Bindels, de grote initiator achter dit gardetreffen! Dit gardetreffen vindt ieder jaar ergens anders plaats. Zo is de vereniging al in Maastricht, Eupen in België, Geleen, Roermond, Vaals, Düren (D), Mönchengladbach en Kerkrade geweest.  En 4 keer(1994, 1995, 2000 en 2010) in Brunssum zelf. Kortom, carnaval voor elk wat wils.