Damesgarde

 

Historie
Historisch bekieke is neet te achterhoale woe noe de oesjprong ligkt van n damesgarde.
'n Verkloaring zou kinne zun dat de dames altied mit de hiere mitginge. In iesjte instantie es begeleijing vuur dr ege man en jiederee op zien ege maneer verkleid. Later woerd zich es groep verkleid om aa te geve dat ze bie ee hurde.
In dees verkloaring zou inne volgende sjtap kinne zun gewe, dat dr op n gegeve mement is besjloate om verenigingsuniforme aa te sjaffe, om ooch aa te geve dat dr groep bie de betreffende vereniging hurde.
Dees verkloaring zou n natuurlik ontsjtoa van n damesgarde betekene.
n Twiede verkloaring (mesjiens te wiet gezoch) ligkt meugelik in de emancipatie van de vrouwluuj, woe doer de vrouwluuj hubbe gedach: wat de hiere kinne, kinne vier ooch!
Dit zou n neet zoe natuurlik ontjtoan betekene. t zou ieder n gedwonge ontjtoa betekene.
Mr of het noe de ene verkloaring is, of de angere verkloaring of mesjiens waal nog n angere verkloaring. Het makt nieks oet! In ozze tegewuurdige vasteloavend, maar zieker ooch in dr vasteloavend van de afgelope decennia, is de damensgarde gaar neet mier weg te dinke! 

Streupers
Wie mit de regeerperiode van Jos I in 1996 n aantal vrouwluuj zich besjkibaar sjtilde om mit de vasteloavesdaag dr Nandes te begrave in de ouwe gardeoutfit, de noch urges bie Paul en Marianne Cox op dr zulder loog, woerd de geboorte van een nuuj ongerdeel de Damesgarde aangekondigd. 

n Achttal dames gonge, mit de niemachine, sjtof, droad en noald gewapend, richting t hoes van Ria Leijssenaar. Mit volle uvergave begos doa t wirk en mit t buutefestival in 1997, presenteerde de nuuje damesgarde zich vuur de iesjte kier aan de Broenssems bevolking.

Historie 
Historisch gezien is niet te achterhalen waar de oorsprong van een damesgarde ligt.
Een verklaring zou kunnen zijn dat de dames altijd met de heren meegingen. In eerste instantie als begeleiding van de eigen man en iedere dame afzonderlijk verkleed, later als groep identiek verkleed om aan te geven dat men bij elkaar hoorde.
Een volgende stap zou in deze theorie geweest kunnen zijn dat er op een gegeven moment is besloten verenigingsuniformen aan te schaffen, om ook aan te geven dat men bij de vereniging in kwestie hoorde. Dit zou een natuurlijk ontstaan van een damesgarde betekenen.
Een tweede verklaring (iets verder gezocht) ligt mogelijk in de emancipatie van de vrouw en dat daardoor de vrouwen hebben gedacht: wat de heren kunnen, kunnen wij ook!
Dit is niet zon natuurlijk, maar meer een gedwongen ontstaan betekenen.
Of het nu de ene theorie, of de andere theorie is geweest, of mogelijk nog een andere theorie. Het maakt niet uit! In onze hedendaagse carnaval, maar zeker ook in de carnaval van de afgelopen decennia, is de damesgarde niet meer weg te denken!

Streupers
Toen tijdens de regeerperiode van Jos I in 1996, een aantal dames zich aanboden om tijdens de carnavalsdagen d'r Nandes te begraven in de oude gardeoutfit, die nog ergens bij Paul en Marianne Cox op zolder lag, werd de geboorte van een nieuw onderdeel de Damesgarde aangekondigd.
Een achttal dames togen, gewapend met naaimachine, stof, naald en draad, richting huis van Ria Leijssenaar. Met volle overgave ging men aan het werk en tijdens het Buuttefestival 1997 presenteerde men zich voor het eerst aan de Brunssumse bevolking.

Terug naar onderdelen