STREUPER ZIN DAT IS APPART,

STREUPERSLIED 08-02-03,

TEKST: MARLEEN MOLS-MUZIEK LEI DE BRUIN VAN CD GEWEUN GELUK!

íT IS ALLANG GELEIE, DE JOARE VLOOGE OM 
ICH WEET DAT ICH NOG KLEEN WOAR EN VUUR DE STREUPERS ZONG
IN BRUNSSUM NOORD WOAR OS HEEM IN 'T GEMEINSCHAPSHOES
WANT DOA LOOG HUNNE HAVE DOA WOAR DE STREUPER TOES.

REFREIN:
ES DíR STREUPER WURT GEBOARE ZIT íT STREUPE IN ZIEN BLOOD 
ENE STREUPER BLIEF ZE UMMER VAN DE WEEG TOT IN DE DOED 
ENE STREUPER VUUR íT LEAVE ENE STREUPER OET íT HART 
ECHTE VRUNDSCHAP KINNE GEAVE 
STREUPER ZIN DAT IS APPART

TOEN GINGE ZE VERHOEZE NOA íT MIDDE VAN DE STAD 
HIE IN DE BRIKKE OAVE BEGOOS DíR NUUJE START 
DE STREUPERS WOERTE GROETER DER KOAME DER VEUL BIE 
MER MIT HUN AUWE GARDE BLIEVE ALLE STREUPERS BLIE

REFREIN:  

LAATSTE REGEL HERHALEN  EN APART HERHALEN

Terug naar "streuper liederen"